A fejlesztés/bevezetés menete

Munkamódszerünk a gyakorlati tudás és szakembereink korábbi projektekben megszerzett jártassága ötvözetéből áll össze. 

Munkafolyamatunkat a következő jellemző fázisokra bonthatjuk:

 

 • Igényfelmérés
  Ebben a fázisban felmérjük az üzleti igényeket és technikai követelményeket. A cél minden olyan információ összegyűjtése, mely szükséges lehet a rendszer kialakításához, illetve befolyásolhatja azt. A CRM-rendszerek rövid távú előnyein (pl. a „cetlik” eltűnése, ügyfél-információkhoz való gyorsabb hozzájutás, stb.) túlmutató, pénzügyileg mérhető, hatékonyságot növelő eredményei középtávon jelentkeznek, így különös jelentősséggel bír a rendszeres és pontos adatrögzítés, a következetes használat.
   
 • Specifikáció
  Az összegyűjtött igények és információk alapján specifikáció készül, amelyet értékelés céljából a projekttagok rendelkezésére bocsátunk.  A tartalmi és technikai kérdések tisztázása után pontosan meghatározzuk a feladatokat és ütemezésüket. A technikai specifikáción belül a rendszerszervezési feladatot követően rendszertervet készít a projekt megvalósításáért felelős fejlesztő.
   
 • Megvalósítás
  Az ügyfél által elfogadott specifikáció alapján megkezdődik a rendszer kialakítása, paraméterezése. Mindezek elkészültével, a háttéralkalmazások és adatbázisok illesztése után kapjuk eredményül a rendszer tesztelhető verzióját.
   
 • Tesztelés
  Az előző fázisban elkészült rendszert három módszer szerint teszteljük. Ezek a következők:
  • Funkcionális teszt:
   Először a PS szakemberei vizsgálják részleteiben, egyenként a rendszer valamennyi funkcióját és automatizmusát. A második lépésben a megrendelő munkatársai is próba alá vetik a rendszert.
  • Integrációs teszt: Teszt-szakembereink és a megrendelő munkatársai segítségével komplex egységben vizsgáljuk a végleges rendszer minden funkcióját.
  • Terhelési teszt:
   A PS technikai szakemberei nagy mennyiségű felhasználót és tranzakciót szimulálva vizsgálják a rendszer stabilitását. A kapott eredmények alapján javaslatokat adnak a technikai architektúra esetleges módosítására.
    
 • Átadás, Beüzemelés, Oktatás 
  Ebben a fázisban a PS szakértői üzembe helyezik a teljes rendszert a megrendelő végleges rendszerkörnyezetében.  Igény esetén oktatást tartunk a felhasználók számára.